Niezbędne wymogi prasy hydraulicznej

Lip 20, 16 Niezbędne wymogi prasy hydraulicznej

Wykorzystywanie maszyn i urządzeń przemysłowych zawsze niesie ze sobą określone ryzyko. Podobnie jest w przypadku pras hydraulicznych. Istnieją określone techniczne warunki, które wszystkie maszyny i ich operatorzy muszą spełniać. Konstrukcje tych urządzeń oraz prawidłowy sposób posługiwania się nimi, regulują stosowne przepisy i ustawy.

Jak oznaczane są prasy hydrauliczne?

Producenci urządzeń każdorazowo są zobowiązani do załączenia pełnej dokumentacji technicznej maszyny, instrukcji obsługi, przeprowadzenia weryfikacji zgodności i oraz oznaczenia urządzenia odpowiednim odznaczeniem. Warto, by osoba prowadząca przedsiębiorstwo kupowała nowe maszyny, zmodyfikowane na terytorium Unii Europejskiej lub państw poza Unią takich jak Szwajcaria, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein. Prasy hydrauliczne używane w zakładzie, które pochodzą z innych krajów muszą spełniać wszelkie europejskie wymogi, potwierdzone deklaracją WE oraz zostać oznaczone znakiem CE. Każdy producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel zobowiązany jest do indywidualnego wystawienia dla każdego urządzenia deklaracji zgodności WE. W określonych przypadkach dopuszczalne jest wystawienie wspólnej deklaracji dla całej serii wyprodukowanych urządzeń.

W takim przypadku w dokumencie muszą zostać ujęte numery seryjne każdej maszyny z osobna. Deklaracja zgodności WE jest dokumentem, w którym producent potwierdza, iż wyprodukowane przez niego urządzenia są zgodne ze wszystkimi zapisami dyrektywy 2006/42/WE, zapisami rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz z decyzjami wszystkich pozostałych dyrektyw Unii Europejskiej, których zapisana treść dotyczy danego urządzenia. Wydany dokument nadaje uprawnienia do dopuszczenia hydraulicznej prasy do obrotu, a producent podpisuje go na swoją wyłączną odpowiedzialność. Wymogi bezpieczeństwa dla pras hydraulicznych w Polsce określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie restrykcyjnych wymagań dla tych urządzeń, a także rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Jak pracuje prasa hydrauliczna?

Prasa hydrauliczna używana w przemyśle jest urządzeniem technicznym, które ma za zadanie zwielokrotniać używaną siłę wywieranego nacisku. Praca urządzenia opiera się na zjawisku stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym. Zasadniczym elementem prasy jest zespół wypełnionych olejem cylindrów, które są szczelnie zamknięte przez tłoki. Jeden z cylindrów będący cylindrem roboczym ma większą średnicę od drugiego cylindra pompującego. Tłok pompujący, wykonuje swoje zadanie z określoną siłą, co powoduje rozprzestrzenienie cieczy, przez co na tłok może działać z wielokrotnie większa siła. Wzrost siły jest zawsze proporcjonalny do różnicy powierzchni tłoka roboczego w stosunku do tłoka pompującego. Prasa hydrauliczna używana jest w tych sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest duża siła nacisku. Pełni rolę zgniatarek, napędu obrabiarek, skrawarek oraz napędu maszyn wtryskowych. Rodzajami pomp hydraulicznych są pompy zębate lub łopatkowe. Te typy urządzeń korzystają z zasilania silnika elektrycznego. Są w stanie wywołać ogromną siłę nacisku sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy ton.


Szukasz mocnej prasy hydraulicznej? Odwiedź listę z prasami hydraulicznymi i zamów jedną z nich. Prasy poleca firma Exapro.

Exapro - prasy hydrauliczne - nowe i używane


Źródło zdjęcia: https://www.youtube.com/watch?v=qXOlGcMah2o