Inwestycje budowlane w kontekście zamówień publicznych

Maj 10, 18 Inwestycje budowlane w kontekście zamówień publicznych

Inwestycja publiczna może być szeroko rozumiana. Aby konkretny plan budowy mógł zostać nazwany w ten sposób, należy ściśle określić jego cel i charakter. Cel musi się znaleźć w katalogu celów publicznych, które ustalone zostały w oparciu o Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami.
Inwestycja w zamówienie publiczne, to proces, którego istotną częścią jest realizacja prac budowlanych. Wznoszenie obiektów takich jak hale produkcyjne lub logistyczne, powinno powierzyć się specjalistom. Firma, która zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych, ma za zadanie zająć się danym zleceniem od początku do końca, np. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Plac budowy musi zostać odpowiednio przygotowany do rozpoczęcia wszelkich prac. Jednak przed realizacją inwestycji budowlanych istotne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Projekt inwestycji, pozwolenie na budowę, nakład finansowy oraz dokumentacja związana z realizacją planu, to podstawowe dokumenty, jakie należy posiadać w momencie planowania inwestycji. Inne istotne dokumenty przed rozpoczęciem prac budowlanych, to między innymi projekty umów, postanowienia umowy, regulamin postępowania oraz zbiór warunków dotyczących zamówienia publicznego.

Cechy inwestycji

Każda inwestycja w zamówienie publiczne wiąże się ze zwiększeniem korzyści materialnych i niematerialnych wspólnoty lokalnej. Dzięki inwestycjom, powiększane zostają zasoby danej gminy. Jeśli oczekiwana korzyść związana z inwestycją jest większa, tym większa jest również skłonność do inwestowania. Inwestowanie przekłada się więc na zwiększenie dochodów dla gminy. Warto dodać, że w przypadku zamówień publicznych, głównym celem inwestycji jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy.

Cztery główne cechy, jakie posiada każda inwestycja w kontekście zamówienia publicznego, to:

  • Czas realizacji zmówienia publicznego,
  • Nakłady związane z obsługą inwestycji,
  • Oczekiwane korzyści,
  • Ryzyko realizacji.

Inwestycja budowlana

Realizacja inwestycji budowlanych

Inwestycje budowlane realizowane jako zamówienia publiczne, są wykonywane coraz częściej. Jest to ściśle związane z rozwojem gospodarki i przemysłu. Wciąż powiększają się miasta, tworzą się nowe firmy, co przekłada się na zwiększenie popytu. Inwestorzy zlecają realizacje firmom doświadczonym, które mogą cieszyć się uznaniem. Dodatkowo, jednostka organizacyjna, zajmująca się konkretną inwestycją budowlaną, jest również wybierana pod względem zrealizowanych w przeszłości prac.

Jakie czynniki składają się na proces realizacji inwestycji publicznych?

  • Ustalenie kosztorysu i jego opracowanie,
  •  Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego,
  • Zarządzanie procesem projektowania,
  • Uzyskiwanie pozwoleń na rozpoczęcie budowy,
  • Wybór podwykonawców,
  • Stały kontakt z inwestorem w trakcie realizacji zamówienia.

Obecnie, kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych należy do zadań profesjonalnych firm. Czynności i procesy, jakie należy przeprowadzić na placu budowy, są różne i zależą od indywidualnego zlecenia. Firma, która oferuje realizację inwestycji budowlanych, może zapewnić nam szybkie i sprawne przeprowadzanie wszystkich procesów oraz być pewnym gwarantem w okresie obowiązującej rękojmi na wykonane roboty.. Warto więc zaufać firmie, która może pochwalić się swoim portfolio.

Rodzaje inwestycji budowlanych

Obiekty publiczne, jakie są budowane, mogą mieć różny cel i charakter. Są to budowle o ogromnym metrażu, których czas budowy może być długoterminowy. Oznacza to, iż większość podobnych inwestycji jest wznoszona przez okres czasu dłuższy niż rok.
Rodzaje zamówień publicznych są różne, jednak każde z nich ma służyć dobru wielu osób. Najbardziej znane inwestycje publiczne, to hotele, centra handlowe, stadiony, hale czy fabryki. Z racji wielkości i wysokiego stopnia skomplikowania prac, realizacja takiego zamówienia jest szczególnie odpowiedzialna.

 

Źródła: https://bit.ly/2x1d2aa